Миг 141 (Надя)



Не си играйте с храната, за да не започне тя да си играе с вас :)

2 коментара: