Миг 138 (Надя)Днес имаше повече вятър от обикновено и всички цветове от всички дървета решиха да падат. Беше красив бял дъжд, а земята беше покрита сякаш с килим от пуканки. И естествено се намери човек с лопата и боклукджийски камион да прибере забавата...

2 коментара: