Миг 347 (Надя) - Интерпретация на тема снежен ден



Повече сняг от това няма да получим тук, но поне знам, че България наближава за мен :)

1 коментар: