Миг 214 (Надя)Някои хора наистина обичат да живеят на сянка :)

1 коментар: