Миг 133 (Надя)Днешния общ Миг е 'Животно'. Ама не какво да е животно, а живо животно :) Това уби креативността ми за снимки на такива, гумени мечета и още една камара блестящи идеи. А имайки предвид дефицита на животни по улиците се бях запритеснила сериозно. Даже си имах и резервен вариант - странните насекоми по терасата ми. И тооочно като се прибирах от университета, ни животно видяла ни животно помирисала.. и насреща ми - куче. Ама не какво да е куче - не*бателно куче :) Имах чувството, че дори и да завра телефона си в ухото му и там да щракам това пак няма да се обърне и да ме погледне. Все пак сложих снимка, на която да се вижда какво съм снимала :) И така в последния мъзможен момент се справих с общия Миг. Нека видим дали Алекс е имал повече късмет с животните.
Етикети:

Няма коментари:

Публикуване на коментар